Kurumumuz bünyesinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ve ergenlere kariyer danışmanlığı yapılmaktadır. Bu noktada çeşitli ölçek ve testler uygulanmakta; bireyin ihtiyaç ve beklentileri analiz edilmektedir.

·         Kişilik Testi

·         Dikkat Testi

·         Mesleki İlgi Envanteri

·         Öğrenme Stilleri  Ölçeği

Uygulanan ölçek ve testlerden birkaçıdır. Bunların dışında bizim için önemli olan kişinin beklentileri, ilgi alanları, yeteneklerini değerlendirerek yönlendirme yapılmaktadır. Akabinde de okul-aile-uzman üçgeninde yol haritası belirlenmektedir.