Nilüfer Özkan

Çocuk-Genç Psikologu ve Oyun Terapisti olarak, çocuklar, gençler ve aileleriyle çalışan Uzman Psikolog Nilüfer ÖZKAN, Türkiye’de derece yaparak tam burslu olarak kazandığı İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Gelişim Nörolojisi Yüksek Lisans programını bitirerek uzmanlığını almıştır. Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programına devam etmektedir.

Yüksek lisans tezini, Prof. Dr. Mine Çalışkan danışmanlığında “Üstün yetenekli (zekâlı) ve normal gelişim gösteren 7-9 yaş arası öğrencilerin sosyal becerilerinin incelenmesi” üzerine yapmıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden Pedagojik Formasyon Eğitimi almıştır. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi ve İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanelerinin Çocuk ve Ergen Psikiyatri ve Nöroloji kliniklerinde alanında uzman doktorların eğitimleri eşliğinde hastane içi klinik uygulamalarda bulunmuştur.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında çeşitli kurumlarda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllü ve profesyonel hizmetler vermiştir. Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi’nde farklı gelişen çocuk, ergen ve aileleriyle çalışmıştır.  Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kadın psikoz servisinde klinik stajını tamamlamıştır. AURA Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezinde Alternatif Gelişim Projesi (AGP) kapsamında otistik ve psikotik çocuk ve yetişkinlerle uzman psikologların süpervizyonu altında gönüllü olarak çalışmalar yapmıştır.

Çevre Koleji ve Anabilim Eğitim Kurumlarında okul psikologu olarak çocukların gelişimlerini takip etmiş,  ailelerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

Alanda güncel olarak kullanılan çocuk, ergen ve yetişkin kişilik, gelişim ve zekâ testlerinin uygulama hak ve yetkinliğine sahiptir. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR derneği üyesidir.

Aktif olarak çeşitli dergilere makale yazmakta, televizyon ve radyo programlarına çıkmakta, çocuklara, ailelere ve öğretmenlere yönelik Çocuk Sosyo-Duygusal gelişimini ve Beyin Gelişimini Destekleyen seminerler ve “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Ebeveyn Eğitimleri” düzenlemektedir.

Adım Psikoloji Dil ve Konuşma Merkezinde 2013 yılından beri Çocuk ve Genç Psikoloğu olarak danışmanlık ve terapi hizmeti vermektedir.

Hakkında yazılan tavsiyeleri okumak ve tavsiye yazmak isterseniz aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. http://www.tavsiyeediyorum.com/psikolog_23273_nilufer_ozkan.htm

ALDIĞI EĞİTİMLER:

 • Deneyimsel Oyun Terapisi ( Training Of Experiential Play Therapy)- Dr. Carol Norton and Dr. Byron Norton-Apt Registered Play Therapy

 • Danışan Merkezli Oyun Terapisi (Client Centered Play Therapy) Reyhana SEEDAT -İnternational Service Provider APT

 • Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemlerinden Sanat Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi ve Kukla Terapisi (36 Saat)- Reyhana SEEDAT -İnternational Service Provider APT

 • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi (Doç. Dr. Serap ÖZER- Anlam Düşünce-Davranış- Değişim ve Eğitim Merkezi)

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Kaygı Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Depresyon, Obsesif- Kompülsif Bozukluklar ve Yeme Bozukluğu, Somataform Bozukluklar, Öfke Yönetimi ve Uyku Bozuklukları (54 Saat ) (Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu-DABATEM)

 • EMDR Terapisi 1.Düzey ve Süpervizyonları (EMDR Derneği)

 • Çocuğun Bütüncül Terapisi (8 Saat) Çocuk Psikoterapisine AIP/EMDR Modelini Yerleştirme- Estler Bar Sadeh ve Barbara Wizansky,

 • Çocuklarla Çalışma Eğitimi (10 saat) (Uzm. Psk. Çağla Tuğba Selveroğlu - Maltepe Üniversitesi Kariyer Merkezi)

 • Çocuk Gelişim ve Dikkat Testleri Eğitimi (Uzm. Psk. Çağla Tuğba Selveroğlu - Maltepe Üniversitesi Kariyer Merkezi)

 • İmago Çift Terapisi Eğitimi (36 saat) (Dr. Harville Hendrix- Evlilik Terapileri Enstitüsü)

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- 4 (WISC-4 ) (Türk Psikologlar Derneği

 • Pedogojik Formasyon-Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

 • MOXO (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi)

 • DENVER 2 Gelişim Tarama Testi- (Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği)

 • DSM 5 Travma ve Stresör Bağlantılı Bozukluklar Eğitimi (24 saat) - Dr. Mert Akcanbaş-Psikolojik Eğitim, Terapi ve Araştırma Derneği Onaylı

 • Temel Psikofarmakoloji Eğitimi (24 Saat)- (Dr. Mert Akcanbaş-Psikolojik Eğitim, Terapi ve Araştırma Derneği Onaylı)

 • Çocuğun Duygusal Yaralarını Sarmak (7 saat)-Çocuk Psikoterapileri Derneği-Psikiyatrist-Psikoterapist Uzm. Dr. Sümer Öztanrıöver

 • Mindfulness (12 Saat)- Uzm. Klinik Psk. Nilüfer Devecigil

 • Çocuk ve Gençlerde Narrative Terapi(3 saat)- Çocuk Psikoterapileri Derneği Psikoterapist Hasan Avcı

 • Terapistin Alet Çantası; Çock Terapisinde Yaratıcı Teknikler (3 Saat)- Çocuk Psikoterapileri Derneği-Uzm. Klinik Psk. Selçuk Tokaç

 

Çalışma Alan ve Konuları

 • 0-6 Yaş Gelişimsel Değerlendirme ve Çocuklarda Gelişim Problemleri

 • Üstün Zekalı Çocuklar ve Problemleri,

 • Kekemelik,

 • Sosyal Beceri Yetersizliği, Özgüven kazandırma

 • Sosyal Fobi ve Korkular

 • Okula Uyum Süreci- Okul Fobisi

 • Aile İçi İletişim (Anne-Baba-Çocuk Üçgeni)

 • Davranış Problemleri,

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları

 • Yeme Bozuklukları ve Beslenme Problemleri

 • Kaygı Bozuklukları

 • Çocuklarda Takıntı

 • Tuvalet Eğitimi, Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma

 • Travma ve Yas Süreciyle Baş etme

 • Depresyon

 • Obsesif- Kompülsif Bozukluklar

 • Somataform Bozukluklar,

 • Öfke Yönetimi,

 • Boşanma ve Çocuk

 • Tırnak Yeme / Parmak Emme

 • Uyku Bozuklukları,

 • Öğrenme Güçlüğü ve Okul Başarısızlığı

 • Ergenlik Problemleri,

 • Sınav Kaygısı ve Ders Çalışma,

 • Yetenek ve İlgiye Göre Mesleki Rehberlik,

 • İnternet, Telefon ve Oyun Bağımlılığı

 
 
 
 
Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92