Çağla Begüm Yüce

 

Çağla Begüm YÜCE, 1989 yılında İstanbul`da doğmuştur. 2012 yılında Maltepe Üniversitesi`nden (burslu) Psikoloji lisans derecesini almıştır. Aynı yıl Maltepe üniversitesi Klinik Psikoloji (burslu) bölümünde, yüksek lisans eğitimine başlamış ve uzmanlığını almıştır.  

Lisans eğitimi süresince, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar (SOYAÇ) ile gerçekleştirilen “Çocuklarla Birlikte” projesinde 2 sene boyunca yer almıştır. Bu süre içerisinde kurum bakımı altında olan çocuklarla çalışmalar, birebir görüşmeler, atölye çalışmaları yapmış; bu çalışmalar çeşitli eğitimler ve süpervizyonlarla desteklenmiştir. Öğrenimi boyunca, huzurevinde, anaokulunda ve işitme engelli çocuklarla gönüllü olarak çalışmıştır. Eğitimi boyunca, Maltepe Üniversitesi`nde klinik stajını tamamlamış, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi`nde bulunan Gündüz Bakımevi`nde gönüllü olarak bulunarak gözlem yapmış, İstanbul – Küçükyalı`da bulunan özel bir danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışarak ve süpervizyon alarak uzmanlık stajını tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince aldığı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) eğitiminin ardından, Uzman Danışman Jale Kerimol Johnson tarafından verilen kuramsal ve uygulamalı Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimini süpervizyon alarak tamamlamıştır. 2014 – 2016 yılları arasında Uzman Danışman Jale Kerimol Johnson`ın asistanlığını yapan Çağla Begüm YÜCE, bağımlılık alanında bireysel görüşmelerine de bu dönemde başlamıştır. Bağımlılık Danışmanlığı eğitiminde yardımcı eğitmenlik yaparak, bağımlılık alanında gönüllü bilinçlendirme eğitimleri ve seminerleri vermiştir. 2014 -2015 yılında özel bir televizyon kanalında, Uzman Danışman Jale Kerimol Johnson`ın sunduğu “Aklın Yolu 1- Bağımlılıklarla İlgili Bilinçlendirme” televizyon programında program yapımcılığı yapmıştır.

2016 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde verilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Eğitiminde “Algı ve Öfke, Gelişim Psikolojisi, Kişilik ve Kişilik Bozuklukları” konularında dersler vermiştir. Ulusal kongre, sempozyum ve panellerde konuşmacı olarak yer almış olan Çağla Begüm YÜCE`nin aynı zamanda Yard.Doç.Dr. Kuntay ARCAN ile birlikte yürüttüğü “İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Psiko – Sosyal Değişkenler: Aleksitimi Açısından Bir Değerlendirme” adlı çalışması 2016 yılında Türk Psikoloji Dergisinde yayınlanmıştır. 2017 yılında “Masalcı Alaaddin ve Bez Bebek” adlı özel bir çocuk tiyatrosunun provalarına katılarak, oyunun psikolojik açıdan değerlendirmesini yapmıştır.

Türk Psikologlar Derneği üyesi olan Çağla Begüm YÜCE, Davranış Bilimleri Enstitüsünden EMDR 1. Düzey eğitimini ve süpervizyonlarını tamamlamış; MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), WÇZÖ – IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği), Özgül Öğrenme Bozukluğu: Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi, SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi) Uzman eğitimine katılmış, sertifikalı uygulayıcısı olma hakkı kazanmıştır. Ayrıca Uzm. Psk. Çağla Tuğba Selveroğlu tarafından verilen Çocuk Değerlendirme Testlerini (AGTE [Ankara Gelişim Tarama Envanteri], Gessell Gelişim Figürleri Testi, Bir İnsan Çiz Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig, Porteus, Peabody, Cattell 2A, Cattell 3A, Benton, Bender-Gestalt) uygulama ve yorumlama eğitimlerini tamamlamıştır. 

2013`ten bu yana da çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde Psikolog olarak görev yapmış olan Çağla Begüm YÜCE, meslek içi eğitimlerini halen sürdürmektedir. 2015 yılından beri özel bir Montessori Anaokulunda psikolog olarak görevini devam ettirmektedir. 2017 yılından beri de merkezimizde, ergen ve yetişkin terapisti olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bireysel terapi kapsamında; bağımlılık (alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, internet bağımlılığı, insan bağımlılığı, kumar bağımlılığı, yeme bağımlılığı, spor bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı) başta olmak üzere, depresyon, kaygı sorunları, yeme sorunları, stres ve stresle başa çıkma, öfke kontrolü, özgüven sorunları, iletişim sorunları, kendini ifade etmede güçlük, performans kaygısı, iş ve okul yaşamına ilişkin sorunlar, ergenlik dönemi sorunları, akran ilişkileri ile ilgili problemler, aile içi iletişim gibi konularla çalışmaktadır.

 

 

 

 
Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92