Özel Eğitim

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme güçlüğü, bireyin herhangi bir nörolojik, duygusal bozukluğuna, zeka geriliğine ve bedensel yetersizliğine bağlı olmaksızın okuma, yazma, okuduğunu ve dinlediğini anlama, sözlü ifade, problem çözme, işlem yapma, muhakeme kullanma, mantık yürütme, akılda tutma gibi alanlarda yaşadığı zorluklardır.  Öğrenme güçlüğü; bilginin kullanılmasında, beceriye dönüşmesinde, diğer bilgi ve becerilerle ilişkilendirilmesinde de zorluklar yaşatır. Okul başarısını olumsuz yönde etkilediği için öğrenme güçlüğü daha çok çocuklar okula başladıklarında fark edilir. Öğrenme güçlüğü olan her çocuğun yaşadığı güçlük farklı yoğunluk ve özellik gösterir. Bu nedenle uzman tarafından değerlendirilip doğru içerikte ve sıklıkta destek verilmelidir. Çocuğun ailesi ve öğretmenleriyle işbirliği içinde olunmalıdır.

 

Ne Değildir?

Sorumsuzluk,

zeka geriliği, şımarıklık, 

vurdum duymazlık, 

yaramazlık, 

önemsememezlik, 

İsterse yapabilirlik,  değildir.

 

İlkokula Giden Çocukların Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

- sık sık sakarlıklar yapma

- Okuma, yazma öğrenmede zorlanma, 

- Yaşıtlarına göre yavaş okuma,

- Hece atlayarak, değiştirerek veya ekleyerek okuma veya yazma,

- Sözcük veya satır atlayarak okuma,

- Okuduğunu ve dinlediği aklında tutmakta, anlamakta zorlanma 

- Sözlü ve yazılı ifadede zorlanma,

- Sayıları tanımakta, sayılar arasında büyüklük-küçüklük ilişkisi kurmakta zorlanma,

- Sayılar ve şekiller arasındaki örüntüyü belirleyip devam ettirmekte zorlanma,

- Dört işlem yapmakta zorlanma veya işaretlerini (+,-,X,: ) karıştırma

- Çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanma,

- Problem çözmede zorlanma,

- Sağ, sol, ileri, geri, ön, arka,alt,üst gibi kavramları öğrenme ve kullanmada zorlanma,

- Gurup çalışmalarında ve arkadaşlık ilişkilerinde sıkıntılar yaşama,

- Sorumluluk almakta veya aldığı sorumluluğu zamanında yapmakta desteğe ihtiyaç duyma,

- Ev ödevi gibi bireysel yapması gereken çalışmalarda zorlanma, 

 - Ayakkabı bağlama, makas kullanma, düğme ilikleme, ip atlama, top sektirme, bisiklete binme, dans etme gibi becerilerde zorlanma

Çocuğun bu belirtilerden bir tanesini bile  en az 6 ay boyunca gösteriyor olması öğrenme güçlüğü olabileceği anlamına gelmektedir.

 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNün neDenleri?

Yapılan çalışmaların sonuçları öğrenme güçlüğünün doğuştan ve kalıtımsal olduğu yönünde olmakla birlikte aşağıdaki faktörlerin de etkili olabileceği düşünülmektedir. 

- Doğum öncesi; yetersiz beslenme, annenin geçirdiği hastalıklar, ilaç kullanma, vitamin eksikliği, alkol ve sigara kullanması

- Doğum sırasında; uzun ve zor doğum, plasenta ve göbek kordonu anormallikleri, doğum aletlerinin verdiği zararlar, beyin hasarı

- Doğum sonrasında; doğumdan sonra nefes alana kadar geçen sürenin uzunluğu, erken yaşta ateşli hastalık, başa hızlı darbe, tümör,

Öğrenme bozukluğunda genetik çalışmaların büyük bir bölümü okuma bozukluğu olan çocuklar üzerinde yapılmış ve dislektik bir anne ya da babanın olmasının çocukta okuma bozukluğu için önemli bir risk etmeni olduğu belirlenmiştir.

Öğrenme Güçlükleri Nelerdir?

Disleksi   (Okuma Güçlüğü)

Disgrafi  (Yazma Güçlüğü)

Diskalkuli (Aritmetik Güçlük)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 

EVDE VE OKULDA ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI 

- Ödevlerini unutur ya da eve eksik  getirirler. 

- Evde ödevlerine , okulda  çalışmalarına başlamak için sürekli uyarı alırlar. Çalışmaya başlasalar bile yavaş ve verimsizdirler. Sürekli yetişkin desteğine ihtiyaç duyarlar. 

- Ders çalışırken çabuk sıkıldıkları için sık sık ara verirler. 

- Akademik çalışmaları (özelikle okuma-yazma faaliyetlerini) sevmezler.

- Başarılı olamadıkları ve yanlış yaptıkları zamanlarda hevesleri çabuk kırılır ve kolay vazgeçerler.

Öğrenme bozukluğu olan çocuklar bu özelliklerin tümünü taşımayabilirler. Her biri  farklı sayıda, farklı yoğunlukta belirtiler gösterebilirler.

 

TEDAVİSİ NASILDIR?

Öncelikle bir uzmana başvurarak çocuğun yaşadığı öğrenme güçlüğünün ne olduğu ve yoğunluğu belirlenmelidir. Aileye evde nasıl destek verebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Okul rehber öğretmeni ve derse giren tüm öğretmenlerle bilgi paylaşımında bulunulmalı ve öğretmenlerden çocuğa özel bireysel eğitim planı yapmaları istenmelidir. 

 

AİLELER Nasıl destek olmalıdır?

- Çocuğunuzu cesaretlendirin, desteğinizi, güveninizi ve sevginizi hissettirin
- Çocuğunuzun başarılarına ve olumlu davranışlarına odaklanın. Sonuç ne olursa olsun çabasını taktir edin.
- Yetenekli olduğu (resim, müzik, spor...) alanlarda derinleşmelerine imkan sağlayın.
- Kısa ve basit cümlelerle yönergeler verin.
- Öğretmenleriyle ve uzmanınızla işbirliği yapın. 
- Her çocuğun kendine özgü olduğunu unutmayın.

- Sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyin. 

 

                                                                                                                        Hatice Tez

                                                                                                      Uzman Öğretmen

 

 

Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92