Alev Akal

Alev Akal 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde burslu olarak okumuştur. Üniversiteden Üstün Onur Belgesi ile mezun olmuş ve bölüm üçüncüsü olmuştur. 2007- 2010 Maltepe Üniversitesi Klinik ve Adli Psikoloji Yüksek Lisansı Çift Anadal olarak tamamlamış ve uzmanlığını almıştır. 2011-2012 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Z.Sungur ve Dernek Eğitmenleri tarafından verilen, (EABCT) onaylı Kognitif (Bilişsel) ve Davranışçı Terapi eğitiminin 1. ve 2. Modüllerini (400 saat) başarı ile tamamlamış ve Akredite Kognitif Terapist ünvanını almıştır. Yine aynı dernekten Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini Psikolog Maria Ceu Salvador (200 saat ve süpervizyon) tamamlamıştır. Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (54 saat) Alp Karaosmanoğlu’ndan, Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitimi Christof Loose’dan almıştır. Bunlara ek olarak Deneyimsel Oyun Terapisi-
Byron Norton ve Carol Norton’dan da temel düzeyde eğitim almıştır.
EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing /Göz Hareketleri
Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. ve 2. Düzey eğitimini EMDR Europe Davranış Bilimleri Enstitüsündeki Psikolog Emre Konuk’tan Davranış Bilimleri Enstitüsünden almıştır. Çocuk ve Ergenler için Hikaye eğitimini, Flash Tekniği eğitimini ve 1.ve 2. Düzey Düzey EMDR eğitimini Fide Danışmanlık Prof.Dr. Ümran Korkmazlar’dan almış ve süpervizyonlarını da tamamlamıştır.
2007 yılından beri çeşitli eğitim kurumları ve danışmanlık merkezlerinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra meslek hayatında; psikoloji alanında, yurt içinde düzenlenen çok sayıda seminer, sempozyum ve kongreye katılmıştır.
Ailelere, ergenlere, yetişkinlere ve alanda çalışan uzmanlara çok çeşitli konularda eğitim ve seminer çalışmaları yürütmüştür ve halen eğitim ve seminer çalışmalarına devam
etmektedir. Zekâ, dikkat, gelişim testlerini uygulayabilmektedir ve aldığı tüm test
eğitimlerinin sertifikasyon süreçleri tamamlanmıştır. Kullandığı Testler arasında WISC IV,
WISC-R Zeka Testi (Psikologlar Derneği), CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi), Standford
Binet Zeka Testi, MOXO Testi, Bier Cümle Tamamlama, Louisse Düss Psikanalitik Hikayeler
Testi, TAT, CAT, Frostig Görsel Algılama Testi, K- BİT, Gestalt Bender, Peabody Resim Kelime
Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Gessel Gelişim Envanteri, vb bulunmaktadır.
Çalışma alanları çocuk ve ergenlerde sosyal beceriler, sosyal, bilişsel ve duygusal
sorunlardır. EMDR, Kognitif Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Şema Terapi ve Kısa Süreli
Çözüm Odaklı Terapi İlkeleri doğrultusunda anne ve babalara, öğrencilere psikolojik
danışmanlık hizmeti sunmakta yüz yüze ya da online seanslar ile çalışmalarını
sürdürmektedir. Ayrıca Çocukluk Çağı Travmaları, Davranış ve Kaygı Problemleri, Okul Fobisi,
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Bozukluğu, Disleksi ve Üstün Zekalı
çocuklar ve aileleri de çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki platformda; Türk Psikologlar
Derneği, EMDR Derneği, ÇATED Derneği ve Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği'ne
üyedir.
 
Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92