Çift ve Aile

 

Üstün yetenekli bireylerin mutluluğu ve eğitim sürecinde en üst düzeyde performans gösterebilmesi için, okul kadar aile de eğitim sürecine aktif katılmalıdır. Çünkü onlar yaşıtlarından daha fazla, ayrıntılı ve derinlemesine öğrenmek isterler.

Üstün yetenekli çocuklar geleceğin liderleri, bilim adamları, fikir adamları ve sanatçılarıdır. Üstün yetenekli bir çocuğun yetişmesindeki kilit nokta, farklılığına, fikirlerine ve hayallerine saygıdır. Yeteneklerin yeşermesi için özel müfredatlar, yazılımlar ve programlar yanında huzurlu, güvenli ve sıcak bir aile ve okul ortamı da gereklidir.

 

Ailelere Öneriler:

1. Çocuğunuzun sevgiye olduğu kadar denetlenmeye, disiplinli bir ilgiye, anne babası tarafından kabul edilmeye, kişisel bağımsızlığını kazanmaya ve sorumluluklar almaya gereksinimi olduğunu unutmayın.

2. En iyi biçimde gelişebilmesi için anne ve babanın değer sistemleri birbirine uygun olmalıdır. Çocuk yetiştirilirken, nelerin verilip nelerin verilmemesi konusunda ana-baba arasında büyük görüş ayrılıklarının bulunmaması gerekmektedir. 

3. Çocuğun okuma, müzik, şiir, düşüncelerini tartışma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmesi üzerinde önemle durulmalı, çocuğa bol bol kitaplar okunmalıdır. İlgi duyduğu okuldaki faaliyetleri de yakından izlenmelidir. 

5. Üstün yetenekli çocuklar cinsiyet, ölüm, hastalık, savaş, parasal konular gibi yetişkin sorunlarına yaşıtlarından önce ilgi duyarlar ve duyarlıdırlar. Bu alanlardaki deneyimlerinin eksikliği sonucu, sorunları çözmede güçlüklerle karşılaşırlar, anne babalar onlara bu alanlarda gerekli yardımları yapmalıdır.  

6. İyi kitapların, dergilerin ve diğer kaynakların evde çocuğu eğitmekteki önemi dikkate alınmalıdır. 

7. Sağlam bir öğrenme temeli kazanması için müzelere, tarihi yerlere, sanat galerilerine, vb. yerlere götürülmelidir. 

8. Ana-baba çocuğun sorularına “yeter artık” şeklinde cevap vermemelidir. Çocuğun tüm sorularına, elden geldiğince yanıt verilmelidir. Çocuğunuzun sorduğu sorulara kesin ve net cevaplar verilmeye çalışılmalıdır. Kaçamak, doğru olmayan cevaplardan kaçınılmalıdır.

9. Üstün yetenekli çocuğun ilgi alanlarının çeşitliliği unutulmamalıdır. Ancak ilgisini belli bir konuda uzun süre yoğunlaştıramayabilir. Bu nedenle çocuğun ilgilerini destekleyerek, bir konuya daha uzun süre ayırmasını sağlamak, ana-babalara düşen bir görevdir. 

10. TV seyretmek, dergi okumak, oyun oynamak vb. etkinlikleri yapmak da onların hakkıdır. Anne babalar çocuklarının tüm yaşantısını aşırı biçimde yönlendirmekten de kaçınmalıdır. 

11. Çocuğun hayalleri, varsa hayali arkadaşları, alışılmışın dışındaki düşünceleriyle doğrudan ya da dolaylı biçimde olumsuz tutum takınmaktan ve alay etmekten kaçınmalıdırlar. Fikirlerini asla eleştirmeyin. ‘Saçma, çok mantıksız, bu yanlış’ gibi onun üreticiliğini öldürebilecek ifadeler kullanmayın.

12. Çocuğun ilgi ve üstünlük gösterdiği dallarda, ana babalar yetersiz kaldıklarında, olanakları el verdiğince etkinliklere yönlendirmelidir. İlgilerini pekiştirin, önüne yeni ilgi alanları açın.

13. Çocuğun, asla evin patronu olmasına izin vermemeli, ancak kararları almada katılımı ve evde sorumluluk alması sağlanmalıdır.

14. Çocuğunuza düşündürücü sorular sorun. Mesela, “Eğer insanlar uçabilse ne olurdu? Eğer bütün arkadaşlarına küssen ne yapardın? Eğer yağmur yağmasa ne olurdu?” gibi.

15. Çocuğunuzdan çevresindeki olaylar hakkında tahminde bulunmasını isteyin. Örneğin: “Bu çocuk neden kızgın olabilir? Sence filmde bundan sonra ne olacak?”

16. Örnek alabileceği yetişkinlerle görüşmesi için ortam sağlayın.

17. Yaşına uygun sorumluluklar verin. 

18. Zihinsel başarılarını aşırı derecede vurgulamayın. 

19. Ürettiği şeyleri sergileme imkanı verin.

 

Aileler ne tür zenginleştirme etkinlikleri yapmalıdır?

Yetişkinler için günlük yaşamın sıradan olayları sayılabilecek pek çok etkinlik çocuklar için yepyeni, heyecan dolu ve kalıcı izlere yol açar nitelikte olabilir. 

Doğa İle İlişki, Doğa yürüyüşü, Piknik, Kamp kurma, Yüzme, Dalgıçlık, Yelken, Balık tutma,

Seyahatler, Park, bahçe, kültür merkezi gezileri, Hayvanat bahçesi gezisi, Tren, otobüs, vapur gezileri, Sinema, tiyatroya gitme,

Ailece okuma ve tartışma, Evcil hayvan besleme, Bisiklete binme, Yemek pişirme, tamirat, Gönüllü kuruluşlarla çalışma, 

Müzik grubu, Kitap okuma, Hikâye, şiir, roman yazma, Tiyatro-drama, Fotoğrafçılık, Fen ve teknoloji ile ilgili gözlem ve deneyler, Çevre koruma, Arkeoloji ve sanat tarihi, Bahçe bakımı, çiçek yetiştirme, Gazete, dergi çıkarma, Resim, grafik, heykel, Gökyüzü gözlemi, Matematik oyunları, Koleksiyonculuk

 

Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92