Özel Eğitim

 

Okul Öncesi Çocuklarda Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

 

 • Şarkıları, tekerlemeleri ezberlemekte zorluk çekmek,

 • Eşyaların adlarını aklında tutamamak veya karıştırmak,

 • Kıyafetlerini giymekte zorlanmak, fermuar çekmekte, düğme iliklemekte zorlanmak,

 • Bisiklete binmekte zorlanmak,

 • Ayakkabısını ters giymek,

 • Söylenen yönün tersine gitmek,

 • Geç konuşma,

 • Şekillere, renkleri, sayıları aklında tutamamak,

 • Çabuk unutmak

 • Dikkat eksikliği,

 • Yaşıtları gibi zıplayamamak, top oynayamamak, topu tutup, atamamak

 • Basit ritimlere uygun el çırpamama,

 • Sözcüklerdeki sesleri ayırt edememek,

 • Sözcükleri yanlış telaffuz etmek,

 

 

Okula Giden Çocuklardaki Belirtiler

 

 • Okuma-yazmaya geçememek yada geç ve zor geçmek,

 • Yavaş okumak,

 • Okurken ve yazarken satır atlamak,

 • Okuduğunu anlayamamak,

 • Sözcüklerin özellikle son hecelerini değiştirerek okumak,

 • Yazmaktan ve okumaktan kaçınmak,

 • Ezberlemede güçlük çekmek,

 • Çarpım tablosunu ezberleyememek

 • Sayıları ters yazmak ve okumak (6-9 , 4-7 , 96-99 , 53-35 , 12-21... )

 • Sayıları okuyamamak, büyüklük-küçüklük sırasına kıyamamak,

 • Zaman kavramlarını öğrenememek veya karıştırmak ( gün – ay - mevsim adları, saatlerin okunuşu ve yazılışı)

 • Dört işlemde zorluk çekmek (özellikle çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde zorluk)

 • Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine ters yönden başlamak,

 • İşlemlerin işaretlerini karıştırmak,

 • Problem çözememek,

 • Matematiksel kavramları anlayamamak veya çabuk unutmak,

 • Geometrik şekilleri unutmak, karıştırmak veya çizememek

 • Kesirleri anlayamamak,

 • Sosyal ortamda karşılaştığı sorunlara çözüm bulamamak,

 • Arkadaşlarıyla oynarken oyunun kurallarını öğrenememek, aklında tutamamak,

 • Harfleri ve sözcükleri ters okumak ve yazmak (b-d-p , ev-ve ,kas-sak...)

 • Sağını solunu karıştırmak,

 • Sözlü ifade yetersiziliği (Duygu ve düşüncelerini, deneyimlerini doğru ve kurallı cümlelerle anlatamamak)

 • Yazılı ifade yetersizliği (konuşaraksöylediklerini yazıyla anlatamamak)

 • Okul eşyalarını kaybetmek,

 • Ödevlerini unutmak,

 • Arkadaş ilişkilerinde sorun yaşamak,

 • Özgüven eksikliği yaşamak,

 • Çok sakar olmak,

 • Verilen yönergeleri aklında tutamamak,

 • Dikkatini verememek, çabuk sıkılmak,

 • Motor koordinasyon becerisine dayalı oyunları oynayamamak (futbol, basketbol, dans etmek, bisiklete veya kaykaya binmek gibi)

 • Belli bir sırayı takip gerektiren işleri yapamamak,

 • Okulu sevmemek,

 • İmla kurallarını bilse bile uygulayamamak,

 • Tahtadakileri defterine yazmakta güçlük çekmek,

 • Derste tedirgin ve ürkek olmak

 

 

Hatice Tez

Öğretmen-Program Geliştirme Uzmanı- Öğrenci Koçu

 

 

 

 

Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92