Kamile FİDAN

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans döneminde “Kekeleyen Okul Öncesi Çocuklarının İletişim Tutumlarını Değerlendirme Aracı: KiddyCAT-TR’nin Türkiye Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması” na katkı sağlamıştır. 2019-2022 Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans programını tamamlayıp uzmanlığını almıştır. İstanbul ve Antalya’da çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde, NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde ve özel dil ve konuşma kliniklerinde stajını tamamlamıştır.  Antalya Büyükşehir Belediyesinde Dil ve Konuşma Terapisti olarak görev almıştır. Bir süredir aktif olarak İstanbul’da terapilerine devam etmektedir.

 

Çalışma alanları:

Gelişimsel ve Edinilmiş Dil bozuklukları

Akıcılık Bozukları (kekemelik, hızlı bozuk konuşma)

Konuşma Sesi Bozukları

Gecikmiş Konuşma

Öğrenme Güçlüğü

Ses Bozuklukları 

Dudak Damak Yarıklığı

 

Uyguladığı testler:

EROT – Erken Okuryazarlık Testi

TEDİL - Türkçe Erken Dil Gelişim Testi 

TODİL - Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi 

SST – Sesletim Sesbilgisi Testi

ADD – Afazi Dil Değerlendirme Testi

GOBDÖ 2- TV – Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği

İVO-ODS – Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti

FFT- Fonolojik Farkındalık Testi

 

Katıldığı eğitimler:

Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi (PCI)-Kekemelik

Hızlı Bozuk Konuşmada Değerlendirme ve Terapi (Prof. Dr. Kurt Eggers)

Prompt’a Giriş: Teknik

Çocuklarla Kekemelik Terapisi (Kızılboğa Modeli)

Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi (TODİL)

Türkçe Erken  Dil Gelişim Testi (TEDİL)

Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

Kekemelik Terapisi Eğitimi ( Kızılboğa)

TILLS Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Testi

DIR 101 Floortime Başlangıç Düzeyi Kursu / Üsküdar Üniversitesi

Oyun Terapisi Atölyesi / Yeditepe Üniversitesi PDR Günleri

GOBDÖ 2- TV – Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği Kursu

ETEÇOM – Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Kursu

İVO-ODS (Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Kursu

Total Larenjektomi ve Alarengeal Konuşma (ve TEP) Kursu

Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of  Speech Kursu

Ses Protezi Uygulamaları  Kursu

Vitalstim Uygulamalarına Giriş Kursu

Videolaringostroskopi Kursu

DoktorVox Ses Terapisi Kursu

Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92