Uyguladığımız Testler

KURUMUMUZDA UYGULANAN TESTLER ve ÖLÇEKLER

Zeka Testleri

 

 • WISC-4 (WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKÂ ÖLÇEĞİ - WİSC-4 ZEKA TESTİ)

Bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ayyaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu ölçek Wisc-R' ın yenilenmiş biçimidir. Zekâ kavramını faktörler bazında ele alan ve zekâyı 15 farklı alanda ölçen bir testtir. 10 temel, 5 yedek alt testi mevcuttur. Ayrıca zekâ sonucunu 4 ayrı faktörle ortaya koyar. Bu faktörler sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve İşlemleme hızı becerileridir. WISC-4’ ün uygulama süresiçocuğun motivasyonu ve  çalışma hızına bağlı olarak değişiklik (1.30 -2 saat) gösterebilmekte ve gerektiğinde gün içinde kısa ara verilerek test tamamlanmaktadır.

Test sonucu ayrı bir günde aileye sözel olarak verilmektedir. Testin değerlendirilmesinde, çocuğun test esnasında gösterdiği tüm davranışlar (yönergeye uyumu, çalışma motivasyonu, dikkati, duygusal reaksiyonları, başarma arzu ve çabası vs.) da çok önemlidir. Bu nedenle test sonuçları sadece bir skor olarak değerlendirilmemeli, bütüncül olarak ele alınması önemsenmektedir. Aynı zamanda test dışında aileden ve üçüncü kaynaklardan (okul ve çevre) alınan bilgiler de göz önünde bulundurularak değerlendirme tamamlanmaktadır.

Büyük emeklerle kullanıma hazır hale getirilen WISC - IV’ ü uygulama yetkinliği, sadece Türk Psikologlar Derneği(TPD) tarafından verilen eğitimi başarı ile tamamlayan ve sertifikasını alan Psikologlara verilmiştir

 

 • WISC-R
  6-16 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir.
 • Porteus Labirentleri
  Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
 • Alexander (Pratik) Zeka Testi
  Ergen ve yetişkinlere uygulanan, pratik zekayı ölçen bir testtir.
 • Catell 2 A
  7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
 • Catell 3 A
  Üniversite öğrenimi alan veya almış olan bireylere uygulanan zeka testidir.
 • Good Enough Harris Testi
  Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir. Çocuğun çizdiği resim aynı zamanda analitik açıdan da yorumlanmaktadır.
 • CASCognitive Assessment System- CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) 5-17 yaşları arasındaki çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek için yapılandırılmıştır. CAS, PASS Teorisi (Planning-Planlama, Attention-Dikkat, Simultaneous-Eşzamanlı, Successive-Ardıl)’nden türetilmiştir. CAS’ in kullanım alanları; (a) öğrenmede güçlü ve zayıf olunan bilişsel işlem alanlarının tespit edilmesi, sınıflandırma (öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, zihinsel engel, üstünlük vb.), eğitim ve sağaltım programlarının değerlendirilmesi olarak özetlenebilir.

 

Kişilik Testleri

 • Rorschach
 • Çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, hem kişiliğin analiz edilebildiği, hem de ruhsal hastalıklara tanı koyabilen, bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların altında yatan dinamiklere ulaşabilen, son derece özel, projektif bir kişilik ve tanı testidir.
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
  16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, ayrıntılı ve objektif ölçüm yapabilen bir kişilik envanteridir.
 • CAT (Çocukların Algılama Testi)
  Çocuklara (3-10 yaş) uygulanan projektif bir kişilik testidir.
 • Louisa Duss
  Çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış hikayelerden oluşan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen özel bir testtir.
 • Draw A Person
  Çocuğun çizdiği bir insan resmi üzerinden, onun ruhsal dünyasına inebilen, kişilik analizi yapabilen,çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verebilen, terapi sürecine yardımcı olan bir kişilik testidir. 

 

Gelişim Testleri

 • Denver
  0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmektedir. 4 farklı alanda çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapan bir testtir.
 • AGTE
  0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmektedir. 4 alt alan ve genel olarak çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapmaktadır.
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
  3-10 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
 • Gessell
  2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

 

Okul Olgunluğu Testleri

 • Metropolitan
  5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
 • Frostig
  Çocukların dikkat ve görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.

 
Organisite ve Nöropsikolojik Testler
 • Bender Gestalt
  5;6- 10;11 arasındaki bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.
 • Benton Görsel Bellek Testi
  8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası
 • İlkokul çocuğunda öğrenme güçlüğüne dair detaylı değerlendirme yapılmak üzere kullanılan bir bataryadır.

 

 

Özel Eğitim

GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği): Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir. GOBDÖ-2-TV; (a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme, (d) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, (e) Ağır düzeydeki davranış problemlerini değerlendirme ve (f) Bilimsel araştırmalar için veri toplama amaçları için kullanılabilir. 

 

 

ÇALIŞMA BELLEĞİ ÖLÇEĞİ (ÇBÖ)  NEDİR?

Çocukların okul başarılarıyla çalışma bellekleri arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Diğer bir deyişle çalışma belleği iyi olan çocuklar okulda akademik olarak başarılı olurlar.

Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ),  akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Çalışma belleği ölçeğiyle, çocukların çalışma belleklerinin güçlü ve zayıf yönleri ölçülür.   Çalışma belleği testi ne kadar erken uygulanırsa çocuğun derslerde yaşayacağı güçlükler de o kadar önceden ön görülebilir. Buna göre de çocuğa uygun bu güçlükleri önleyici çalışma planı hazırlanabilir.

KİMLERE UYGULANIR?

Çalışma belleği testi anasınıfından 4. Sınıfa kadar uygulanır.

 

 

HIZLI İSİMLENDİRMEÖLÇEĞİ (HİT)   NEDİR?

Hızlı isimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen ses bilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Hızlı isimlendirme becerisi okuma başarısında oldukça etkilidir.  Hızlı isimlendirme Testinin   okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir.

Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesinde ve erken dönemde belirlenmesinde çok  güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. 

KİMLERE UYGULANIR?

Çalışma belleği testi anasınıfından 4. Sınıfa kadar uygulanır.

 

MOXO Dikkat Ölçme Testi Nedir?
 
MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve  yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

MOXO Test Ne Kadar Sürede Yapılmaktadır?
Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika , yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir.

 

 

 

 
 
Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92