Nilüfer Özkan
Çocuk ve Genç Psikoterapisti, Oyun terapisti ve EMDR terapisti olarak, çocuklar,
gençler, yetişkinler ve aileleriyle aktif olarak çalışan Uzman Psikolog Nilüfer ÖZKAN, aynı
zamanda Işık Üniversitesi Çocuk ve Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Doktora
Programında akademik gelişimine devam etmektedir.
Türkiye’de derece yaparak tam burslu olarak kazandığı İstanbul Kültür Üniversitesi
Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayarak yüksek onur derecesiyle mezun
olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Gelişim Nörolojisi
Yüksek Lisans programını bitirerek uzmanlık derecesini almıştır.
Yüksek lisans döneminde, Prof. Dr. Mine Çalışkan danışmanlığında “Üstün
yetenekli (zekâlı) ve normal gelişim gösteren 7-9 yaş arası öğrencilerin sosyal
becerilerinin incelenmesi” üzerine tez yazmış ve İstanbul Çapa Tıp Fakültesi ve İstanbul
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanelerinin Çocuk ve Ergen Psikiyatri ve Nöroloji
kliniklerinde alanında uzman doktorların eğitimleri eşliğinde hastane içi klinik
uygulamalarda bulunmuştur.
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında çeşitli kurumlarda sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında gönüllü ve profesyonel hizmetler vermiştir. Metin Sabancı Spastik
Çocuklar Merkezi’nde farklı gelişen çocuk, ergen ve aileleriyle çalışmıştır.  Bakırköy Prof.
Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde kadın psikoz servisinde klinik stajını tamamlamıştır. AURA Psikoterapi,
Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde Alternatif Gelişim Projesi (AGP) kapsamında otistik
ve psikotik çocuk ve yetişkinlerle uzman psikologların süpervizyonu altında gönüllü olarak
çalışmalar yürütmüştür.
Çevre Koleji ve Anabilim Eğitim Kurumlarında okul psikoloğu olarak çocukların
gelişimlerini takip etmiş,  ailelerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden Pedagojik Formasyon Eğitimini de bu süreçte
tamamlamıştır.
Alanda güncel olarak kullanılan çocuk, ergen ve yetişkin kişilik, gelişim ve zekâ
testlerinin uygulama hak ve yetkinliğine sahiptir. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR
derneği üyesidir.
Aktif olarak çeşitli dergilere makale yazmakta, akademik yayınlar yapmakta,
televizyon ve radyo programlarında bilgilendirici programlar yürütmektedir. Çeşitli okullarda,
ailelere ve öğretmenlere çocukların ve gençlerin sosyo-duygusal ve beyin gelişimini
destekleyen çeşitli konularda seminerler vermekte, atölyeler düzenlemekte ve belli aralıklarla
“Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Ebeveyn Modülü” eğitimleri
oluşturmaktadır.
EMDR Travma İyileştirme Grubu tarafından “Koronavirüs Pandemisinde Online
Psikolojik Destek” adlı sosyal sorumluluk projesinde gönüllü psikolog olarak yer almış ve
online Deneyimsel Oyun Terapisi, online çocuk, ergen ve yetişkin Emdr terapisi
yaklaşımlarına dair eğitimlere de katılarak online terapilerde tecrübesini artırmıştır.
Adım Psikoloji Dil ve Konuşma Merkezinde Uzman Çocuk ve Genç Psikoterapisti
olarak 9 yıldır danışmanlık ve terapi hizmeti vermeye devam etmektedir.
Hakkında yazılan tavsiyeleri okumak ve tavsiye yazmak isterseniz aşağıdaki linki
tıklayabilirsiniz. http://www.tavsiyeediyorum.com/psikolog_23273_nilufer_ozkan.htm
 
ALDIĞI EĞİTİMLER:
 
 Deneyimsel Oyun Terapisi 1. ve 2. Düzey Eğitim ve Süpervizyonlar (Training Of
Experiential Play Therapy)- Dr. Carol Norton and Dr. Byron Norton-Apt Registered
Play Therapy
 Danışan Merkezli Oyun Terapisi (Client Centered Play Therapy) Reyhana
SEEDAT -İnternational Service Provider APT
 Dışa Vurumcu Oyun Terapi Yöntemlerinden Sanat Terapisi, Kum Tepsisi
Terapisi ve Kukla Terapisi (36 Saat)- Reyhana SEEDAT -İnternational Service
Provider APT
 1. ve 2. Düzey EMDR Terapisi ve Süpervizyonları (EMDR Derneği)
 Çocuğun Bütüncül Terapisi (8 Saat) Çocuk Psikoterapisine AIP/EMDR Modelini
Yerleştirme- Estler Bar Sadeh ve Barbara Wizansky,
 Çocuk EMDR Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından verilen "Çocuk ve Ergen
EMDR 1. Düzey Eğitimi ve süpervizyonları, 
 Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi (Doç. Dr. Serap ÖZER- Anlam Düşünce-
Davranış- Değişim ve Eğitim Merkezi)
 Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR  workshopu- 36 Saat (Uzm.
Psk. Derya Altınay)
 Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Doç. Dr. Deniz Aktan-
Işık Üniversitesi)
 
 Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları: Kaygı Bozuklukları,
Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Depresyon, Obsesif- Kompülsif Bozukluklar ve
Yeme Bozukluğu, Somataform Bozukluklar, Öfke Yönetimi ve Uyku Bozuklukları
(54 Saat ) (Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu-DABATEM)
 Çocuklarla Çalışma Eğitimi (10 saat) (Uzm. Psk. Çağla Tuğba Selveroğlu - Maltepe
Üniversitesi Kariyer Merkezi)
 Çocuk Gelişim ve Dikkat Testleri Eğitimi (Uzm. Psk. Çağla Tuğba Selveroğlu -
Maltepe Üniversitesi Kariyer Merkezi)
 İmago Çift Terapisi Eğitimi (36 saat) (Dr. Harville Hendrix- Evlilik Terapileri
Enstitüsü)
 Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- 4 (WISC-4 ) (Türk Psikologlar Derneği
 Pedogojik Formasyon-Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 MOXO (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi)
 DENVER 2 Gelişim Tarama Testi- (Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği)
 DSM 5 Travma ve Stresör Bağlantılı Bozukluklar Eğitimi (24 saat) - Dr. Mert
Akcanbaş-Psikolojik Eğitim, Terapi ve Araştırma Derneği Onaylı
 Temel Psikofarmakoloji Eğitimi (24 Saat)- (Dr. Mert Akcanbaş-Psikolojik Eğitim,
Terapi ve Araştırma Derneği Onaylı)
 Çocuğun Duygusal Yaralarını Sarmak (7 saat)-Çocuk Psikoterapileri Derneği-
Psikiyatrist-Psikoterapist Uzm. Dr. Sümer Öztanrıöver
 Mindfulness (12 Saat)- Uzm. Klinik Psk. Nilüfer Devecigil
 Çocuk ve Gençlerde Narrative Terapi (3 saat)- Çocuk Psikoterapileri Derneği
Psikoterapist Hasan Avcı
 Terapistin Alet Çantası; Çocuk Terapisinde Yaratıcı Teknikler (3 Saat)- Çocuk
Psikoterapileri Derneği-Uzm. Klinik Psk. Selçuk Tokaç
 
Çalışma Alan ve Konuları
 
 0-6 Yaş Gelişimsel Değerlendirme ve Çocuklarda Gelişim Problemleri,
 Üstün Zekalı Çocuklar ve Problemleri,
 Kekemelik,
 Sosyal Beceri Yetersizliği, Özgüven kazandırma
 Sosyal Fobi ve Korkular
 İnternet, Telefon ve Oyun Bağımlılığı
 Okula Uyum Süreci- Okul Fobisi
 Bağlanma Problemleri
 Aile İçi İletişim (Anne-Baba-Çocuk Üçgeni)
 Davranış Problemleri,
 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları
 Yeme Bozuklukları ve Beslenme Problemleri (Bariatrik Cerrahi Öncesi ve Sonrası
Tedavi Süreci)
 Kaygı Bozuklukları
 Çocuklarda Takıntı
 Tuvalet Eğitimi, Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma
 Travma ve Yas Süreciyle Baş etme
 Depresyon
 Obsesif- Kompülsif Bozukluklar
 Somataform Bozukluklar (Ağrı, migren ve fibromiyalji)
 Kişilik Bozuklukları
 Öfke Yönetimi,
 Boşanma ve Çocuk
 Tırnak Yeme / Parmak Emme
 Uyku Bozuklukları,
 Trikotillomani,
 Öğrenme Güçlüğü ve Okul Başarısızlığı
 Ergenlik Problemleri,
 Sınav Kaygısı ve Ders Çalışma,
 Yetenek ve İlgiye Göre Mesleki Rehberlik,
 
 
 
 
Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92