Yetişkin-Çift ve Aile Danışmanlığı
Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmeti, kişilere bireysel olarak sunulan bir yardım hizmetidir. Danışma sürecinin sonunda kişiye iç görü kazandırılarak, danışmanın en başından var olduğuna inandığı şeye (sorunları çözebilecek potansiyele sahip olması) danışanın da inanması sağlanmaya çalışılır. Kişinin benlik saygısının yükseltilmesi, kendini ve sorunlarını kabulleniş düzeyinin artırılması, alternatif çözüm yolları bulma becerilerinin kazandırılması, iletişim kurma becerilerinin kazandırılması, empatik iletişim becerilerinin kazandırılması gibi amaçlar doğrultusunda, kişinin gereksinimine göre hizmetler çeşitlendirilerek sunulmaktadır.
 
Kurumumuzda bireysel danışmanlık hizmetinin yanında çiftlere ve ailelere de danışmanlık hizmeti verilmektedir. Birbirleriyle duygusal olarak ilişkide olan bireylerin arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve ilişkinin kalitesini artırmak amaçlı verilen danışmanlık hizmetidir. Eğer çift evli ise evlilik danışmanlığı değil ise çift danışmanlığı denilmektedir.
 
Yetişkin danışmanlığı ve çift danışmanlığında destek alınabilecek konulardan bazıları aşağıda yer almaktadır.
 
•Depresyon
•Panik Atak
•Kaygı Bozuklukları
•Fobiler (kedi, köpek, asansör, köprü, hastalık ve diğer fobiler)
•Sosyal Fobi
•Obsesif Kompülsif Bozukluk
•Travma Sonrası Stres Bozukluğu
•Yeme Bozuklukları (anoreksia nervoza, bulimia nervoza, obezite)
•Cinsel İşlev Bozuklukları
•Somatizasyon ve Psikosomatik bozukluklar
•Kişilik Sorunları
• Eş Seçimi
• Nişanlılık
• Evlilik Öncesi Danışmanlığı
• Evlilik Danışmanlığı
• Boşanma
• Aldatma
• Cinsel Sorunlar
• Gebelik Psikolojisi
• Aile İçi İletişim Sorunları
• Aile İçi Şiddet
• Ekonomik problemler (İş Kaybı, İflas)
Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92