Çağla Begüm Yüce

 

Çağla Begüm YÜCE, 2012 yılında Maltepe Üniversitesi`nden (burslu) Psikoloji lisans derecesini almıştır. Aynı yıl Maltepe üniversitesi Klinik Psikoloji (burslu) bölümünde, yüksek lisans eğitimine başlamış ve uzmanlığını almıştır.

Lisans eğitimi süresince, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar (SOYAÇ) ile gerçekleştirilen “Çocuklarla Birlikte” projesinde 2 sene boyunca yer almıştır. Bu süre içerisinde kurum bakımı altında olan çocuklarla çalışmalar, birebir görüşmeler, atölye çalışmaları yapmış; bu çalışmalar çeşitli eğitimler ve süpervizyonlarla desteklenmiştir. Öğrenimi boyunca, huzurevinde, anaokulunda ve işitme engelli çocuklarla gönüllü olarak çalışmıştır. Eğitimi boyunca, Maltepe Üniversitesi`nde klinik stajını tamamlamış, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi`nde bulunan Gündüz Bakımevinde gönüllü olarak bulunarak gözlem yapmış, İstanbul – Küçükyalı`da bulunan özel bir danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışarak ve süpervizyon alarak uzmanlık stajınıtamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince aldığı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) eğitiminin ardından, Uzman Danışman Jale Kerimol Johnson tarafından verilen kuramsal ve uygulamalı Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimini süpervizyon alarak tamamlamıştır. 2014 – 2016 yılları arasında Uzman Danışman Jale Kerimol Johnson`ın asistanlığını yapan Çağla Begüm YÜCE, bağımlılık alanında bireysel görüşmelerine de bu dönemde başlamıştır. Bağımlılık Danışmanlığı eğitiminde yardımcı eğitmenlik yaparak, bağımlılık alanında gönüllü bilinçlendirme eğitimleri ve seminerleri vermiştir. 2014 -2015 yılında özel bir televizyon kanalında, Uzman Danışman Jale Kerimol Johnson`ın sunduğu “Aklın Yolu 1- Bağımlılıklarla İlgili Bilinçlendirme” televizyon programında program yapımcılığıyapmıştır.

2016 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde verilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitiminde “Algı ve Öfke, Gelişim Psikolojisi, Kişilik ve Kişilik Bozuklukları” konularında dersler vermiştir. Ulusal kongre, sempozyum ve panellerde konuşmacı olarak yer almış olan Çağla Begüm Yüce’nin aynı zamanda Yard.Doç.Dr. Kuntay ARCAN ile birlikte yürüttüğü “İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Psiko – Sosyal Değişkenler: Aleksitimi Açısından Bir Değerlendirme” adlı çalışması 2016 yılında Türk Psikoloji Dergisinde yayınlanmıştır. 2017 yılında “Masalcı Alaaddin ve Bez Bebek” adlı özel bir çocuk tiyatrosunun provalarına katılarak, tiyatro oyunun psikolojik açıdan değerlendirmesini yapmıştır.

Türk Psikologlar ve EMDR Derneklerine üye olan Çağla Begüm YÜCE, Davranış Bilimleri Enstitüsünden EMDR 1. Düzey eğitimini ve süpervizyonlarını tamamlamış; Prof.Dr. Ümran Korkmazlardan Çocuk ve Ergenler ile EMDR 1. Düzey, Reyhaana Seedat tarafından verilen Çocuklarla Oyun Terapisi ve EMDR, Nilüfer Devecigil tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi, Uzm. Kln. Psk. Mehmet Teber tarafından Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Öykülerle Terapi Eğitimi ve BDT Temelli Oyun Terapisi eğitimlerini, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), WÇZÖ – IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği), Nöropsikolojik Testler Eğitimi, Özgül Öğrenme Bozukluğu: Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi, Sınavlara Yönelik Performans Geliştirme Programı (PERGEL), MOXO Dikkat Testi, SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi), Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlılık ve DEHB ve Öğrenme Bozukluklarının Psikoloji tabanlı kesitsel incelenmesi ile ilgili Uzman eğitimlerine katılmış, sertifikalı uygulayıcısı olma hakkı kazanmıştır. Ayrıca Uzm. Psk. Çağla Tuğba Selveroğlu tarafından verilen Çocuk Değerlendirme Testlerini (AGTE [Ankara Gelişim Tarama Envanteri], Gessell Gelişim Figürleri Testi, Bir İnsan Çiz Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig, Porteus, Peabody, Cattell 2A, Cattell 3A, Benton, Bender-Gestalt) uygulama ve yorumlama eğitiminitamamlamıştır. EMDR Travma İyileştirme Grubu tarafından yapılan “Coronavirüs Pandemisinde Online Psikolojik Destek” adlı sosyal sorumluluk çalışmasında gönüllü terapist olarak yer almıştır. Yüzyüze görüşmelerin kısıtlandığı ve uygun olmadığı durumlarda seansların online ortamlarda gerçekleştirilebilmesi için, Online Deneyimsel Oyun terapisi, Online EMDR terapisi ve Çocuk- Ergen EMDR terapisi, Online Çocuk Merkezli Oyun terapisinin online yaklaşımlarına dair eğitimlere de katılmıştır. Çağla Begüm Yüce, halen hizmet içi eğitimlerine devam etmektedir. 

2013`ten bu yana da çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde Uzman Psikolog olarak görev yapmış olan Çağla Begüm YÜCE; bireysel terapi kapsamında; bağımlılık (alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, internet bağımlılığı, insan bağımlılığı, kumar bağımlılığı, yeme bağımlılığı, spor bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı), depresyon, kaygı sorunları, yeme sorunları, stres ve stresle başa çıkma, öfke kontrolü, özgüven sorunları, iletişim sorunları, kendini ifade etmede güçlük, performans kaygısı, iş ve okul yaşamına ilişkin sorunlar, ergenlik dönemi sorunları, akran ilişkileri ile ilgili problemler, aile içi iletişim, çocukluk dönemi soruları, ayrılık kaygısı, öfke, kaygı, aile tutumları, sınır sorunu, fobi gibi konularla çalışmakta ve meslek içi eğitimlerini halen sürdürmekte ve çeşitli okullarda öğretmenlere, velilere ve öğrencilere çeşitli seminerler vermeye devam etmektedir. 2013 yılından beri çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde Çocuk, Ergen ve Yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmeti vermekte olan Çağla Begüm YÜCE, 2015 yılından beri de özel bir Montessori Anaokulunda haftanın iki günü uzman psikolog olarak görevini devam ettirmektedir. Ayrıca, 2019 yılında Bandırma`da kurucu ortağı olduğu “Eylül Psikoloji Danışmanlık” merkezini kurmuş ancak, İstanbul’daki iş yoğunluğu sebebiyle çalışmalarını İstanbul`da danışmanlık merkezinde ve anaokulunda devam ettirme kararı almıştır.

Çağla Begüm YÜCE, Adım Psikoloji Dil ve Konuşma Merkezinde 2017 yılından beri Çocuk, Ergen  ve Yetişkin  Psikoloğu olarak danışmanlık ve terapi hizmeti vermektedir.

 

 
Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92