Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı

 

Program Amacı                 : Davranışçı terapi elemanları ile desteklenmiş nöro-psikolojik bir program olan Attentioner programı ile;

ü  Çocukların seçici dikkatlerini daha iyi toplamaları,

ü  Bireysel denetleme mekanizmalarını geliştirmeleri,

ü  Arzulanan sosyal davranış biçimlerini kazanmaları amaçlanır.

 

Programın Etkisi              :

ü  Programda beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılarak, bilişsel fonksiyonların seviyesi arttırılır.

ü  Program ile beyinde yeni aktif yolaklar oluşturulur, eskiyen/hatalı yolaklar yenilenir.

ü  Sonuç olarak, işlevsellik onarılır.

 

Uygulama                           : Yapılandırılmış 15 oturumluk program; bireysel veya grup olarak uygulanabilir. Haftada bir gerçekleştirilen her bir oturum ortalama 40 – 60 dakika arası sürede uygulanır. Her oturumda ortalama 4 görev ve bir ev ödevi bulunmaktadır. Gizli ev ödevleri ile çocukların farklı sorun çözme becerilerini geliştirmeleri, organize olabilmeleri ve aktivite başlatabilmeleri kolaylaştırılır. Ödül sistemi ve sosyal davranış kartları ile sosyal davranışların gelişmesi, dürtüselliğin önüne geçilmesi hedeflenir. Grup olarak uygulanması ile rekabet ruhuna uygun motivasyonun gelişmesi, ödül sistemi ile davranış düzenlemesi, günlük hayat sorunlarının simüle edilmesi sağlanır.

 

Hedef Kitle                        : 7 - 14 Yaş grubundaki çocuklar

 

Hedef Gelişim Alanı       : Attettioner programı ile dikkatin dört yürütücü işlevi olan;

ü  Focussing – Odaklanma: (Uyaranları önem sırasına göre sıralayarak gerekli reaksiyonu gösterme)

ü  Multitasking – Bölünmüş dikkat: (Aynı anda 2 veya 3 ödevi yapabilmek)

ü  Alertness – Zindelik: (Dış uyaranlara yaşa uygun yanıt vermek)

ü  Vigilanz – Uyanıklık: (Değişen uyaran serilerinin farkına varmak ve uyaran şiddetinin azalmasına rağmen dikkati sürdürebilmek) alanlarının geliştirilmesi hedeflenir.

Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92