Özel Eğitim

Özel Öğrenme Güçlüğü ya da tam çevirisini yapacak olursak Özgül Öğrenme Bozukluğu son dönemlerde yaygın olarak karşılaşılan , alanda çalışan uzmanlar dışında , alan dışı kişilerin de üzerinde bilgi sahibi oldukları ve rahatlıkla bilgi edinebildikleri bir problem durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan özellikle nöral çalışmalar ve beyin görüntüleme teknikleri ( spect , pet gibi )  bu problemin belirtilerini taşıyan çocukların beyinlerinde farklı bölgelerde aksamalar , belirli noktalarda nöral aktivite seyrekliği gibi bulgular ortaya koymuştur . Her bulgu ve semptoma rağmen Özel  Öğrenme Güçlüğü’ nü zihinsel gerilikle ya da zihinsel fonksiyon kaybıyla eş değer görmemek ve aynı kriterde değerlendirmemek gerekir . Özel Öğrenme Güçlüğü grubuna dahil edebileceğimiz bireyler anlama ve muhakeme gerektiren işlerde başarılı olabilirken özellikle belirli alanlarda zorluk ve olumlu performans ortaya koymakta güçlük yaşamaktadırlar.  Bunlar daha çok okuma , yazma ,matematiksel işlemler ve gündelik yaşam becerileri olmaktadır  Daha belirginleşmesi adına Özel Öğrenme Güçlüğü kendini aşağıdaki belirtilerle ortaya koymaktadır.

-        Dikkat ve odaklanmada sorun , özellikle akademik çalışma esnasında dikkati sürdürememe şeklinde kendini gösterir

-        Konuşma ve telaffuzda yaş düzeyinin altında performans

-        Genellikle yaş düzeyinin altında sözcük dağarcığı

-        Basit şekillerin bakarak dahi kopyalanması konusunda nereden başlayacağını kestirememe

-        Okuma esnasında , okuma türünde hatalar ( ses atlama , ses ekleme , kelime atlama , kelime ekleme , sözcüğün sonunu değiştirerek okuma , satır takibinde zorluk , vurgu ve tonlamalara dikkat etmeden okuma )

-        Ses , sözcük , cümle ilişkisini anlama da güçlük

-        Yazma esnasında da kelimeler arası boşluğa , büyük – küçük harf uyumuna dikkat etmeme , ses eksiltme , ses ekleme , belirli seslerin yönlerini karıştırma ( b- d , a , e , p , c- ç , s gibi )

-        Yön becerisinde ve sağ – sol ayırt etme becerisinde zorluklar özellikle ; baskın bir el kullanımının ve dominans bir uzuv tercihinin olmaması

-        Basit organizasyon gerektiren işlerde planlama becerisini aktif olarak gerçekleştirememe

-        Ufak tefek gündelik işlerini yaparken bile kontrolsüz ve sakar bir görüntü ortaya koyma

Gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız ama yavaş yavaş bir problem durumu olarak değerlendirdiğimiz Özel Öğrenme Güçlüğü tedavisinde ise öğrenciyi tam anlamıyla değerlendirebilmek , en efektif problem giderme yöntemini bulabilmek için bütüncül olarak değerlendirilmesi ve değerlendirmeye bağlı eğitsel plan oluşturulmalıdır. Sürece aile , okul ve destek merkezi eksenli devam edildiğinde çok daha doyurucu sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

 

Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92