SOBECE

SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı), 5-15 yaş arası çocukların kendisiyle ve çevresiyle uyum içerisinde yaşamasını sağlayan yaşam becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan yapılandırılmış çok yönlü bir eğitsel terapi modelidir.7 modülden (İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri, Atılganlık Becerileri, Duygulara Yönelik Beceriler, Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri, Sorun Çözme Becerileri, Plan Yapma Becerileri, Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri) oluşmakta olup bireysel, grup ya da online olarak uygulanabilmektedir. SOBECE; gelişimsel, önleyici ve tedavi edici olabilir. Çocuğun gelişim sürecinde mutlaka edinmesi gereken sosyal becerileri çocuğa kazandırmak bu programın gelişimsel yönünü açıklamaktadır. Önleyici olarak da kullanılmasının olumlu sonuçları olduğu bilinmektedir. Programın uygulandığı gruplardaki çocukların, uygulanmayan çocuklara göre okula uyum sorunları, agresif davranışlar, kendine ve başkasına zarar verme durumları belirgin bir şekilde daha az görülmüştür. (Kiselica, Baker, Thomas ve Reedy, 1994) Aynı zamanda davranış ve uyum sorunları yaşayan çocukların tedavilerinde de destekleyici olmaktadır. Tüm bu becerilerin geliştirilmesi ile sosyal beceri eğitimleri dikkat, dinleme, algılama ve yönerge alma gibi çocukların akademik başarılarını etkileyen bilişsel becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır.

 

Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92