GELİŞİMSEL CHECK-UP

Gelişim, doğum öncesi dönemden başlayarak hayatımızın sonuna kadar bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda devam eden sistemli bir davranış değişikliği sürecidir. Bu süreç içerisinde bireyin geçirmiş olduğu çeşitli dönemler bulunmaktadır. Bu dönemler ‘’ gelişim dönemleri’’ olarak isimlendirilmektir. Gelişim dönemlerindeki yaşlar, bazı kaynaklara göre farklılık göstermek ile beraber genel olarak 0-2 yaş arası bebeklik dönemi, 3-6 yaş arası ilk çocukluk dönemi, 7-11 yaş arası ikinci çocukluk/ ilkokul dönemi ve 12-18 yaş arası ergenlik dönemi olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu süreçler birbiriyle etkileşim içindedir. Çeşitli gelişim dönemlerinde bireyin belli davranışları ve kazanımları edinme eğilimleri daha fazladır. Bu durum gelişim dönemleri içerisinde “kritik dönem” olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle gelişim dönemleri içerisinde “kritik dönem” in farkında olmak da çocuğun gelişimi için destekleyici ve geliştirici olacaktır. Bu bağlamda çocuğun gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak;  çocuk ile sağlıklı iletişim kurmak ve gelişim süreçlerini sağlıklı geçirebilmek açısından destekleyici olmaktadır.

Gelişimsel check-up programı; 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişim dönemlerinin takip edilmesi ile birlikte ebeveyni çocuğun gelişim dönemleri hakkında bilgilendiren bir ebeveyn destek programıdır. “Gelişimsel Check-Up Programı” nın amacı yalnızca çocuğun zorluk çektiği alanları ya da zayıf olduğu yönleri tespit etmek değildir. Çocuğun gelişimini detaylı anamnez, belirli testler ve gözlem ışığında değerlendirmek ve takip etmektir. Bu programda çocuğun gelişim takibinde motor beceriler, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim, bilişsel gelişim alanları değerlendirilir.

Motor Beceriler: Çocuğun ince motor ve kaba motor becerileri yakından takip edilir. Yürüme, koşma, tutma, yakalama, kesme ve çizme gibi beceriler değerlendirilir.

Dil Gelişimi: Çocuğun dil becerileri gözlemlenir. Dil gelişimi yaşına uygun mu, konuşma becerileri ne kadar gelişmiş ya da gelişmekte gibi sorular değerlendirilir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim: Çocuğun sosyal becerileri, duygusal ifade ve bağ kurma yetenekleri gözlemlenir.

Bilişsel Gelişim: Çocuğun düşünme becerileri, öğrenme yeteneği ve bilişsel gelişimi yakından takip edilir.

Bununla beraber programın amacı;

·      Ebeveyni çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi hakkında bilgilendirmek.

·      Ebeveyne, çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun olarak oyun, oyuncak ve ev aktiviteleri hakkında bilgi vermek.

·      Gelişim dönemleri içerisinde yaşanabilecek dönemsel zorluklarda ebeveynin nasıl davranması gerektiği konusunda ebeveyne rehberlik etmek.

·      Çocuğun gelişiminde ortaya çıkabilecek gelişimsel sapmaları erken fark ederek, gerekli alanlara yönlendirmek.

Ebeveynin, çocuğun gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olması, çocukları ile iletişim kurmak ve gelişim süreçleri içerisinde uygun davranış modellerini uygulaması açısından ebeveyne destek olacaktır.

Gelişimsel Check- Up Programı düzenli periyotlar dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Bu program Psikolojik Danışman Büşra Çoraz tarafından yürütülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Göztepe Mah. Dr.Rıfat Paşa Sk. Sadık Bey Ap. No:27 K:12 D:12 Göztepe İstanbul
0216 386 70 92